Program Folkowisko 2020

Folkowisko 2020 będzie jeszcze bogatsze w różnorodne atrakcje. Ze względu na motyw przewodni – „Wehikuł Czasu” – skupimy się na wspomnieniach!

Już pracujemy nad programem…

The Folkowisko 2020 program
Folkowisko 2020 will be have even more diverse attractions. As per this year’s theme – „The Time Machine” – we will focus on memories!
We are already working hard on the program…

Znajdziecie tutaj program wszystkich warsztatów na Folkowisku 2020. Już zaczynamy pracę nad programem!

You will find here the program of all workshops at Folkowisko 2020. Work in progress!