Przejdź do treści

Gorajec leży w obrębie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO „Roztocze” na Ziemi Lubaczowskiej, 72 kilometrów od Zamościa, 20 km od Lubaczowa, 111 km od Lwowa. Zobaczcie jak do Nas trafić.

—–

Umów się na wspólny dojazd na grupie Facebook – Dojazdy Folkowisko

—–

Gorajec, Podkarpackie voivodeship, commune Cieszanow.
Gorajec lies within the “Roztocze” UNESCO Cross-Border Biosphere Reserve, in Lubaczów Land, 72 kilometers from Zamość, 20 km from Lubaczów, 111 km from Lviv. See Below how to find us.

 

Kliknij TUTAJ by nawigować przy pomocy Google maps

Komunikacją publiczną

Komunikacja publiczna dojeżdża na skrzyżowanie-Gorajec, 3 km od miejsca Festiwalu.

Jadąc z Warszawy i Lublina

1) Z Warszawy bądź Lublina jedziesz busem do Tomaszowa Lubelskiego (można wybrać np. BigBus)

2) W Tomaszowie Lubelskim przesiadasz się w bus lub PKS relacji Tomaszów Lubelski-Jarosław, Tomaszów Lub.-Rzeszów. Kupujesz bilet do miejscowości Kowalówka. Przykładowe połączenia: 05:40, 08:15, 09:00, 13:00, 14:10).

3) Po ok. 30 km. jazdy, po minięciu miejscowości Płazów, przed miejscowością Kowalówka, przy skrzyżowaniu z tabliczką “Gorajec 5” należy wysiąść. Potem czeka Cię 20 minut spaceru (3 kilometry) i jesteś już na Festiwalu.

Jadąc z Krakowa i Rzeszowa

1) Z Wrocławia, Krakowa lub Rzeszowa dojeżdżasz do Jarosławia (najlepiej PKP).

2) Tu wybierasz PKS lub bus relacji Jarosław – Narol np. AfarBus bądź Jarosław – Tomaszów Lubelski. Kupujesz bilet do miejscowości Kowalówka. Po ok. 30 km. jazdy, po minięciu miejscowości Kowalówka, przed miejscowością Płazów, przy skrzyżowaniu z tabliczką “Gorajec 5” należy wysiąść. Potem czeka Cię 20 minut spaceru (3 kilometry) i jesteś już na Festiwalu.

Public transport
Public transport reaches the Gorajec intersection, 3 km from the Festival site.
Coming from Warsaw and Lublin
1) From Warsaw or Lublin you can go by bus to Tomaszów Lubelski (i.e. BigBus)
2) In Tomaszów Lubelski, change for a bus/ minibus: Tomaszów Lubelski-Jarosław, Tomaszów Lub.-Rzeszów. You need to getuy a ticket to Kowalówka. Examples of connections: 05:40, 08:15, 09:00, 13:00, 14:10).
3) After approx. 30 km. drive get off at the intersection with the sign “Gorajec 5” – after passing the town of Płazów and before the town of Kowalówka, Then you’ll have to walk for approx. 20 minutes (3 kilometers) or get a ride from another festival goers. Et voila, you are at the Festival! and you are already at the Festival.
Coming from Krakow and Rzeszów
1) From Wrocław, Kraków or Rzeszów you get to Jarosław (preferably PKP).
2) Here you choose the PKS or Jarosław – Narol bus route, i.e. AfarBus or Jarosław – Tomaszów Lubelski. You need to get a ticket to Kowalówka.

After approx. 30 km. drive get off at the intersection with the sign “Gorajec 5” – after passing the town of Płazów and before the town of Kowalówka, then you’ll have to walk for approx. 20 minutes (3 kilometers) or get a ride from another festival goers. Et voila, you are at the Festival! and you are already at the Festival.

Karnety: KLIKNIJ TUTAJ