Tag: poezja

  • „Swoboda jest niczym wiersze” – o poezji białoruskich protestów – opowiada Natalia Rusiecka

    „Swoboda jest niczym wiersze” – o poezji białoruskich protestów – opowiada Natalia Rusiecka

    Gdy latem 2020 roku Białorusinkom i Białorusinom zabrano głos w wyborach prezydenckich, postanowili się wypowiedzieć językiem poezji. O czym opowiadają nam ich utwory opowie nam Natalia Rusiecka. Natalia Rusiecka to slawistka, białorutenistka, poetka i tłumaczka. Wykładowca na UMCS, pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej w Zakładzie Białorutenistyki. Tłumaczy literaturę polską i ukraińską na język białoruski oraz […]

  • Andrej Chadanowicz – białoruskie „Mury”

    Andrej Chadanowicz – białoruskie „Mury”

    Andrej Chadanowicz – białoruski poeta, tłumacz i krytyk literacki. Autor kilkunastu książek poetyckich. W 2021 ukazał się zbiór wierszy „Zabawy fantomowe” w tłumaczeniu Adama Pomorskiego. To 70 tekstów Chadanowicza prezentujących wszystkie okresy z twórczości autora. Autor przekładu „Murów” Jacka Kaczmarskiego – jednego z hymnów białoruskiego Sierpnia 2020. Laureat Nagrody im. Giedroycia 2020 r. Tłumaczył na […]