Tag: andrej chadanowicz

  • Andrej Chadanowicz – białoruskie „Mury”

    Andrej Chadanowicz – białoruskie „Mury”

    Andrej Chadanowicz – białoruski poeta, tłumacz i krytyk literacki. Autor kilkunastu książek poetyckich. W 2021 ukazał się zbiór wierszy „Zabawy fantomowe” w tłumaczeniu Adama Pomorskiego. To 70 tekstów Chadanowicza prezentujących wszystkie okresy z twórczości autora. Autor przekładu „Murów” Jacka Kaczmarskiego – jednego z hymnów białoruskiego Sierpnia 2020. Laureat Nagrody im. Giedroycia 2020 r. Tłumaczył na […]