Przejdź do treści
Strona główna » Folkowisko jest eko

Folkowisko jest eko

Podczas tegorocznego Folkowiska jak zwykle dbamy o środowisko od początku do końca i promujemy ekologiczny styl życia!
🌱 segregujemy śmieci
🌱 unikamy plastiku
🌱 współpracujemy z lokalnymi twórcami/czyniami i rzemieślni(cz)kami,
🌱 nie kupujemy – wynajmujemy lub wykorzystujemy wielorazowo
🌱 budujemy wspólnotę odpowiedzialnych festiwali
🌱 zapewniamy gościnę artystom w ekologiczny sposób (akcja EKO RIDER)
🌱 udostępniamy namiary lokalnych noclegów:
Włącz się w nasze działania na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia śladu węglowego:
🌱 umów się na wspólny przyjazd do Gorajca na naszej internetowej platformie carpoolingowej, tutaj: https://www.facebook.com/groups/233828430564520
🌱 przyjedź z własnym kubkiem, talerzykiem, widelcem, butelką wielorazową lub skorzystaj z naczyń wielorazowych, które możesz wynająć u nas na czas festiwalu
🌱 zjedz u Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, na stoisku wegańskim lub zaopatrz się w strawę i napitek w lokalnych sklepach
🌱 weź udział w dyskusji odpowiedzialnych festiwali podczas Folkowiska i razem z nami twórz nowe pomysły i ekorozwiązania
Karnety na festiwal możesz zdobyć tutaj: https://folkowisko.pl/karnety-2021/
Więcej info o weselnym Folkowisku: https://www.facebook.com/events/340472841105687
During this year’s Folkowisko, as usual, we take care of the environment from start to finish and promote an ecological lifestyle!
As Folkowisko:
🌱 we recycle
🌱 we avoid plastic
🌱 we cooperate with local creators and crafts(wo)men
🌱 we do not buy, we rent or use multiple times
🌱 we are building a community of responsible festivals
🌱 we provide hospitality to artists in an ecological way (EKO RIDER campaign)
🌱 we provide information about local accommodation:
Join our efforts to reduce the carbon footprint:
arrange a joint visit to Gorajec on our internet carpooling platform, here: https://www.facebook.com/groups/233828430564520
🌱 bring your own mug, plate, fork, reusable bottle or use reusable dishware that you can rent from us for the duration of the festival
🌱 eat at the Rural Housewives’ Circle, at the vegan stand or stock up on food and drink in local stores
🌱 take part in the discussion of responsible festivals during Folkowisko and help us create new ideas and eco-solutions
You can buy festival tickets here:
More information about the event: https://www.facebook.com/events/340472841105687