Udział w Festiwalu FOLKOWISKO 2021 

Zapraszamy do zakupu karnetów z 5. puli w 2021. Karnety w cenie 300 zł (normalny), 150 zł (ulgowy) będą dostępne do 31 maja 2021 lub do wyczerpania się puli miejsc.

Wstęp dla dzieci poniżej 5 roku życia jest za darmo, natomiast dla dzieci pomiędzy 5 a 12 rokiem życia obowiązuje bilet ulgowy.
W ramach karnetu otrzymujecie prawo do udziału we wszystkich atrakcjach Festiwalu (oprócz spływu kajakowego).
Koszt noclegu na polu namiotowym jest płatny osobno, w dniu przybycia w cenie 100 zł (osoba dorosła), 50 zł (dzieci w wieku 5-12 r.ż.) za całość Festiwalu.

Przejdź, żeby kupić karnety

Aktualna Pula 

Pula V. Ceny – 300 zł normalny, 150 ulgowy (5-12 r.ż.).

Do 31 maja lub wyczerpania się puli.

Kolejne Pule:

Pula VI. Ceny – 350 zł normalny, 175 ulgowy (5-12 r.ż.). Do 7 lipca lub wyczerpania się puli.


W przypadku ograniczenia liczby dostępnych miejsc na festiwalu z uwagi na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, organizator ma prawo wypowiedzenia biletów wstępu na teren imprezy z 14 dniowymi wyprzedzeniem. Kryterium decydującym o kolejności wypowiadania biletów będzie data jego zakupu (pierwszymi będą zwracane bilety kupione najpóźniej). W przypadku wypowiedzenia biletu Uczestnik otrzyma pełny zwrot ceny biletu.