KARNETY FOLKOWISKO 2020 Wehikuł Czasu

 

Karnety na Folkowisko już w sprzedaży! Szukaj ich na stronie: goout.net/pl/bilety/folkowisko-2020

AKTUALNE CENY

Karnet zwykły: 149 zł

Karnet ulgowy: 75 zł

 

Dodatkowe info:

Karnety dla dzieci poniżej 5 roku życia za darmo (nie musisz ich zamawiać).
W ramach karnetu otrzymujecie prawo do udziału we wszystkich atrakcjach Festiwalu (oprócz spływu kajakowego).

Koszt noclegu na polu namiotowym JEST PŁATNY OSOBNO, W DNIU PRZYBYCIA w cenie 40 zł (osoba dorosła), 20 zł (dzieci od 5 do 15 roku życia) za całość Festiwalu.  

Wejściówki jednodniowe

Uprawniają do wejścia na teren Festiwalu i udziału w koncertach. Nie uprawniają do udziału w warsztatach.

Wejściówka jednodniowa: czwartek: 40 zł

Wejściówka jednodniowa: piątek: 60 zł

Wejściówka jednodniowa: sobota: 60 zł

Wejściówka jednodniowa: niedziela: wstęp bezpłatny

FOLKOWISKo 2020 TIME MACHINE Tickets
 
Folkowisko 2020 tickets are already on sale! Get them at:
goout.net/pl/bilety/folkowisko-2020
CURRENT PRICES
Regular ticket: 149 PLN
Reduced ticket (5-15 years old): PLN 75

 
Additional info:
Pass for children under 5 years old for free (you don’t have to order them).

As part of the subscription you get the right to participate in all the attractions of the Festival (except for kayaking).
The cost of accommodation on the camping site IS PAID SEPARATELY ON ARRIVAL: 40 PLN (adult), 20 PLN (children from 5 to 15 years old) for the duration of the Festival.

One day tickets
They authorize to enter the festival area and participate in concerts. They do not entitle to participate in the workshops.
One day ticket: Thursday:
40 PLN
One day ticket: Friday: 60 PLN

One day ticket: Saturday: 60 PLN

One day ticket: Sunday: FREE